PHOENIX EPOXY RESIN

:
571
Tên thường gọi: Phoenix Epoxy Resin, Keo Epoxy, Nhựa Epoxy E44 Quy cách: 20 Kg/Thùng

PHOENIX EPOXY RESIN | KEO EPOXY | NHỰA EPOXY E44 | EPOXY | EPOXY E44
Tên thường gọi: Phoenix Epoxy Resin, Keo Epoxy, Nhựa Epoxy E44
Quy cách: 20 Kg/Thùng
Xuất xứ: Trung Quốc

*
*
*
*
 
:

SPTS CO., LTD 

HEAD OFFICE

 Address : 141, Street No. 41, Tan Quy Ward, District 7, HCMC, Vietnam

 HOTLINE : 0909.156.288

 Email : hung@sptsco.com

  

Logo Bộ công thương

Phương thức thanh toán

@ 2021 SPTS CO., LTD

 Webso.vn